Autor: Edis Kalajac

TEST IZ TEHNIČKE KULTURE

ZA POLAGANJE EKSTERNE MATURE

  
Nakon što izaberete određeni odgovor pređite na sledeće pitanje!!!