Autor testa: Edis Kalajac

TEST IZ INFORMATIKE

Priprema za polaganje externe mature maj 2019.

  
Nakon što izaberete određeni odgovor pređite na sledeće pitanje!!!