Mađioničarska prestava za učenike OŠ Dubrave
06/05/2014 20:37 - Administrator
 Za učenike Osnovne škole Dubrave  6.maja održana je mađioničarska prestava...

 Mađioničar amater Sejo Magi , dana  06.05. tekuće godine za učenike naše škole izveo je prestavu. Uz već poznate i razotkrivene trikove mađioničar je ipak razveselio mlađe učenike, te izmamio aplauze.

http://www.osdubrave.com.ba/news_85_Ma%26%23273%3Bioni%26%23269%3Barska-prestava-za-u%26%23269%3Benike-OS-Dubrave.html