Općinsko takmičenje atletike
24/04/2014 17:13 - Administrator
 U četvrtak, 24. aprila odr˛ano je takmičenje iz atletike za učenika osnovnih škola sa područja općine ˇivinice na Tušanju, naša škola zauzela 4 prva i  4 druga mjesta.

Naš plasman je ovakav:
 
Osvojeno mjesto Ime i prezime Disciplina 
1. Zijada Šehić 600 m
1. Emir Kadirić 1000 m
1. Adnan, Amir, Ibrahim, Vahidin Štafeta-m
1. Amir Bulić Skok udalj
2. Ajša Dedić Skok udalj
2. Melika, Ajša, Elvisa, Elma Štafeta-˛
2. Enisa Bajrić  Kugla-˛
2. Vahidin Beširović 200 m-m
4. Melika Rahmanović 300 m-˛
6. Elma Kalajevac 60 m-˛
7. Emrah Barčić Kugla-m
7. Adnan Bulić 300 m-m
Čestitamo svima i svi su pobjednici :)
http://www.osdubrave.com.ba/news_81_Op%26%23263%3Binsko-takmi%26%23269%3Benje-atletike-.html