Sve manje prvačića
02/11/2013 20:58 - Admin
 U ovoj školskoj godini OŠ “Dubrave” pohađa 457 učenika u 19 odjeljenja, po dva paralelna osim u četvrtom gdje su tri odjeljenja. 

 Prvačica je ove godine 47, u područnoj školi u G.Dubravama 23 a 24 centralnoj. – “Ovo je malo i nas iznenadilo jer je do sada obično u područnoj školi bilo više upisanih prvačića. Na žalost, i kod nas je kao i u većini škola sve manje prvačića. Sa djecom rade 34 nastavnika, naš kolektiv čine još sekretar, računovođa, tri domara i 4 poslužitelja, ukupno sa mnom, 44 radnika. Izuzetno mali kolektiv mada je nekad, 80-tih godina škola imala u prosjeku oko 1 500 učenika, znači tri puta se smanjila za manje od 30 godina.

Nekoliko je razloga, jedan od njih je da su u periodu otvaranja kopa Dubrave iseljeni kompletni Petrovići, ljudi su zamijenili zemlju za stanove, kuće, kako tko i odselili, najviše u  Živinice a samim tim opao je broj djece. Škola u Petrovićima, od 1-4 razreda je srušena ali smo sačuvali slike kao dio naše istorije. Za vrijeme rata djeca katoličke vjeroispovijesti, iako je naša škola bliža su odlazila u Pasce, za razlog, ja ga ne vidim najbolje je pitati roditelje. Naš je kolektiv od osnivanja uvijek bio i danas je ostao multietničan. Neki su otišli ali je većina nastavnog kadra druge nacionalnosti ostala i zajedno smo svi radili i u najtežim godinama rata”, kazala je direktorica škole Zarfija Hadžić.


http://www.osdubrave.com.ba/news_43_Sve-manje-prva%26%23269%3Bi%26%23263%3Ba.html