Konačna rang liste kandidata za pozicije raspisane po oglasu domar-ložač
03/09/2019 14:55 - Admin
 JU OŠ ,,Dubrave" Dubrave Donje iz oglasa objavljenog 30.07. 2019.godine, objavljuje  rang listu za prijem kandidata u radni odnos u Osnovnoj školi "Dubrave"  Pomoćno tehničkog osoblja TK, domar-ložač, puno radno vrijeme,na određeno Pozicija 49.1

Službeni akati škole 
RANG LISTA
 
http://www.osdubrave.com.ba/news_175_Kona%26%23269%3Bna-rang-liste-kandidata-za-pozicije-raspisane-po-oglasu-domar-loza%26%23269%3B.html