Konačna rang liste kandidata za pozicije raspisane po konkursu od 30.07.2019.
02/09/2019 17:55 - Admin
  Rang lista kandidata po Konkursu od 30.07.2018. godine za radno mjesto:

Radno mjesto: 
Pedagog -1 izvršilac, na punu normu, na određeno vrijeme, konkursna pozicija broj: 81.1.


 
http://www.osdubrave.com.ba/news_174_Kona%26%23269%3Bna-rang-liste-kandidata-za-pozicije-raspisane-po-konkursu-od-30-07-2019-.html