Park za djecu zabavnog karaktera
05/11/2018 22:32 - Admin
 
Prijatelj škole, Teufik Delić, koji godinama uspješno živi i radi u Švicarskoj, u saradnji sa rukovodstvom škole, donirao je park za djecu zabavnog karaktera. Sredinom mjeseca novembra, park će stići u mjesnu zajednicu Dubrave Gornje, gdje će biti zbrinut na akedvatno mjesto i sačekati proljeće kada će se izvršiti montaža i instaliranje u školsko dvorište Osnovne škole Dubrave.

 
http://www.osdubrave.com.ba/news_167_Park-za-djecu-zabavnog-karaktera.html