OBILJEŽEN SVJETSKI DAN HRANE
18/10/2017 11:25 - Admin
 Svakog 16. oktobra se obilježava Svjetski dan hrane, koji je zapravo obljetnica osnivanja Organizacije za prehranu i poljoprivredu 1979. godine. Svjetski dan hrane na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini pruža mogućnost za razvoj dijaloga i unapređivanje solidarnosti. Ljudska i kulturalna domišljatost te ispravna vizija kroz međusobnu saradnju i pomaganju, uključujući doprinos FAO-a i Međunarodne zajednice, može zasigurno dovesti do napretka u osiguravanju dovoljne količine hrane za sve.


 U skladu sa ovim težnjama i u našoj školi je obilježen ovaj datum. Učenici nižih razreda su uz pomoć svojih učiteljica Fate Bukvarević, Mersihe Mujčić i Fikrete Ikanović u holu škole organizirali prezentaciju zdrave hrane, a učenici su pripremili i poseban edukativan program za sve prisutne.
http://www.osdubrave.com.ba/news_149_OBILJEZEN-SVJETSKI-DAN-HRANE.html