Konačna rang lista i Odluka o prijemu kandidata
12/09/2017 12:32 - Admin
 Konačnu rang listu i Odluku o prijemu kandidata po konkursu, za prijem kandidata u radni odnos u Osnovnoj školi "Dubrave" možete preuzeti na linkovima ispod.
Rok za pismeno prihvatanje ili odustanak kandidata sa pozicije po konačnosti odluke je dva dana, sa navođenjem broja lične karte. Ukoliko se kandidat u roku od dva dana od isticanja konačne odluke o prijemu kandidata pismeno sa navođenjem broja lične karte ne izjasni o prihvatanju ili odustajanju sa pozicije, direktor poziva slijedećeg kandidata sa rang liste.

 
http://www.osdubrave.com.ba/news_146_Kona%26%23269%3Bna-rang-lista-i-Odluka-o-prijemu-kandidata.html