Konačna rang lista i Odluka o prijemu kandidata na pouiciju domar-ložač
08/09/2017 13:58 - Admin
JU OŠ ,,Dubrave" Dubrave Donje iz oglasa objavljenog 17.08. 2017.godine, objavljuje konačnu rang listu za prijem kandidata u radni odnos u Osnovnoj školi "Dubrave"  na poziciju 58. 1. domar-lozač, 1 izvršilac puna norma na određeno vrijeme. 

Službeni akati škole (ažurirano 15.09.2017.godine):

- RANG LISTA
- ODLUKA O PRIJEMU


 
http://www.osdubrave.com.ba/news_145_Kona%26%23269%3Bna-rang-lista-i-Odluka-o-prijemu-kandidata-na-pouiciju-domar-loza%26%23269%3B.html