Uređenje kabineta za tehničku i likovnu kulturu
29/01/2015 22:42 - Moderator
Tokom školskog raspusta kabinet za tehnički odgoj i likovnu i muzičku kulturu doživio je svoj preporod. Kabinet koji je bio u veoma lošem stanju u potpunosti je renoviran i pretvoren u jedno lijepo i ugodno mjesto za boravak i rad učenika i nastavnika.


Naime, uposlenici škole koji rade na održavanju su izvršili potpunu rekonstrukciju ovog kabineta. Izmijenjene su sve instalacije, postavljeni novi podovi, uređena prozorska stolarija, postavljena nova vrata,  izvršeno je krečenje zidova na koje su postavljene nove i savremene oglasne ploče. Postavljena su i nova rasvjetna tijela, a kabinet je obogaćen i potpuno novim namještajem.
 
Sve navedene aktivnosti su potaknuli članovi Vijeća učenika i Vijeća roditelja,  a finansirane od strane Vijeća roditelja, kojima dugujemo zahvalnost što će u narednom periodu učenici naše škole moći da uživaju u novom ambijentu koji će, nadamo se, za sve njih biti poticajan i za postizanje još boljih rezultata u sticanju novih znanja i vještina.

U narednom periodu preostaje samo još postaviti rasvjetne elemente!

 
http://www.osdubrave.com.ba/news_108_Ure%26%23273%3Benje-kabineta-za-tehni%26%23269%3Bku-i-likovnu-kulturu.html