Naslovna  |  Download  |  Forum  Galerija Kontakt
   Anketa  
 
Trenutno nema nijedne aktivne ankete!
 
   Izaberite jezik  
 
 
   Sat  
 
 
   Postani fan  
     
OBAVIJEST O PRIJEMU RADNIKA
Datum 19/08/2013 13:06  Autor Admin  Posjete 1271  Jezik Global

Na osnovu člana 72. Stav 1., člana 92. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju ( "Službene novine TK broj: 6/04 ,7/05  i 17/11)  ,    člana 189. Pravila  JU Osnovne  škole  „Dubrave“ u Donjim Dubravama, člana 17. Pravilnika o  prijemu zaposlenika u radni odnos u javne ustanove osnovnog i srednjeg obrazovanja na području Tuzlanskog kantona, donosim  slijedeću

ODLUKU

O prijemu kandidata u radni odnos na određeno vrijeme

 

  Član 1. 

    Na temelju ostvarenog broja bodova prema konačno utvrđenoj rang listi kandidata koji su aplicirali na pozicije JU OŠ „Dubrave“ Dubrave Donje iz konkursa raspisanog u listu „Oslobođenje“ 28.07.2013.godine,  ,  u radni odnos u JU OŠ „Dubrave“ Dubrave Donje  primaju se slijedeći kandidati:

 

  1. Ahmetović Edina,  bosanski , hrvatski i srpski jezik i književnost 1 izvršilac, 12 časova na određeno vrijeme
  2. Bajrić Meliha, na radno mjesto nastvnika engleskog jezika 1 izvršilac puna norma  na određeno vrijeme do povratka zaposlenika sa porodiljskog odsustva
  3. Husejnović Andreana, na radno mjesto nastavnika njemačkog jezika 1 izvršilac  na određeno vrijeme na 16 časova redovne nastave do okončanja pripravničkog staža
  4. Jukanović Mersiha, na radno mjesto nastavnika islamske vjeronauke na određeno vrijeme  na punu normu do okončanja sudskog spora
  5. Alibašić Lutvija, na radno mjesto nastavnika islamske vjeronauke na određeno vrijeme  na 5 časova redovne nastave
  6. Dedić Mirnesa, na radno mjesto nastavnik matematike 1 izvršilac 4 časa na određeno vrijeme

 

Član 3. 

     Kandidat  koji je stekao pravo na zaključivanje  ugovora o radu temeljem raspisanog konkursa  obavezan je da najkasnije u roku od pet dana dostavi sljedeće dokumente: diplomu, uvjerenje o položenom stručnom ispitu, radnu knjižicu, ljekarsko uvjerenje, uvjerenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih , potpisanu izjavu da nema smetnji za obavljanje poslova iz člana 73. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju  .

Član 4.

 Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena isticanjem na oglasnoj ploči JU OŠ „Dubrave“ Dubrave Donje. 

Pravna pouka: Kandidati nezadovoljni ovom odlukom imaju pravo prigovora Školskom odboru škole u roku od osam ( 8 ) dana od dana isticanja na oglasnoj tabli škole.

 

Dostavljeno :

 

  1. Oglasna ploča
  2. Evidencija
  3. Arhiva                                                                              

                                                                                        Direktor  škole                                                                                                                              ________________

                                                                                        Zarfija Hadžić 

Sammke
Kako sam cuo kandidat pod rednim brojem 6 ipak nece raditi u OS Dubrave,mozete li molim vas napisati ko ce biti primljen na radno mjesto -nastavnik matematike 1 izvrsilac-4 casa na odredjeno vrijeme.
Unaprijed hvala *
27
Aug
Naslovna  |  Download  |  Forum  | Vijesti
Design by Edis Kalajac       Zivinice-best :::Copyright © 2003-2013::: Zivinice-best ::: All rights reserved::: Edis Kalajac