Naslovna  |  Download  |  Forum  Galerija Kontakt
   Anketa  
 
Trenutno nema nijedne aktivne ankete!
 
   Izaberite jezik  
 
 
   Postani fan  
     
Konačna Rang lista i Odluka o prijemu kandidata po konkursu za prijem u radni odnos 2016.
Datum 22/08/2016 12:37  Autor Admin  Posjete 1505  Jezik Global
  Konačnu rang listu i Odluku o prijemu kandidata po konkursu za prijem nastavnikau radni odnos u osnovnoj školi "Dubrave" možete preuzeti na linkovima ispod.

Službeni kati škole:


Član 2.    

 Rok za pismeno prihvatanje ili odustanak kandidata sa pozicije  po konačnosti odluke je dva dana, sa navođenjem broja lične karte . Ukoliko se kandidat u roku od dva dana od isticanja konačne odluke o prijemu kandidata pismeno sa navođenjem broja lične karte ne izjasni o prihvatanju ili odustajanju sa pozicije, direktor poziva slijedećeg kandidata sa rang liste.   

Član 3.  
     
 Kandidat  koji je stekao pravo na zaključivanje  ugovora o radu temeljem  raspisanog konkursa  obavezan je da najkasnije u roku od pet dana dostavi sljedeće dokumente: diplomu, uvjerenje o položenom stručnom ispitu, radnu knjižicu, ljekarsko uvjerenje, uvjerenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih , potpisanu izjavu da nema smetnji za obavljanje poslova iz člana 84. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju u originalu ili ovjerenoj kopiji .  

Član 4. 

 Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena isticanjem na oglasnoj ploči JU OŠ „Dubrave“ Dubrave Donje  22.08.2016.godine u 12.00 sati.  
Pravna pouka: Kandidat nezadovoljan  ovom Odlukom može uputiti prigovor  Školskom odboru   u roku od tri ( 3 ) dana od dana isticanja Odluke  na oglasnu ploču škole.   
Nema Komentara.
Naslovna  |  Download  |  Forum  | Vijesti
Design by Edis Kalajac       Zivinice-best :::Copyright © 2003-2013::: Zivinice-best ::: All rights reserved::: Edis Kalajac