Naslovna  |  Download  |  Forum  Galerija Kontakt
   Anketa  
 
Trenutno nema nijedne aktivne ankete!
 
   Izaberite jezik  
 
 
   Postani fan  
     
Konačna Rang lista i Odluka o prijemu kandidata po konkursu za prijem u radni odnos
Datum 24/08/2015 11:44  Autor Admin  Posjete 1262  Jezik Global
 Konačnu rang listu i Odluku o prijemu kandidata po konkursu za prijem nastavnikau radni odnos u osnovnoj školi "Dubrave" možete preuzeti na linkovima ispod.

Službeni kati škole:


Rok za pismeno prihvatanje ili odustanak kandidata sa pozicije po konačnosti odluke je dva dana .
Ukoliko se kandidat u roku od dva dana od isticanja konačne odluke o prijemu kandidata pismeno sa
navođenjem broja lične karte ne izjasni o prihvatanju ili odustajanju sa pozicije, direktor poziva
slijedećeg kandidata sa rang liste.
 
Kandidat koji je stekao pravo na zaključivanje ugovora o radu temeljem raspisanog konkursa
obavezan je da najkasnije u roku od pet dana dostavi sljedeće dokumente: diplomu, uvjerenje o
položenom stručnom ispitu, radnu knjižicu, ljekarsko uvjerenje, uvjerenje o državljanstvu, izvod iz
matične knjige rođenih , potpisanu izjavu da nema smetnji za obavljanje poslova iz člana 73. Zakona o
osnovnom odgoju i obrazovanju u originalu ili ovjerenoj kopiji .
 
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena isticanjem na oglasnoj ploči JU OŠ
„Dubrave“ Dubrave Donje 24.08.2015.godine u 12.00 sati.
 
Pravna pouka: Kandidati nezadovoljni ovom odlukom imaju pravo prigovora Školskom odboru škole u
roku od tri ( 3 ) dana od dana isticanja na oglasnoj tabli škole. 
Nema Komentara.
Naslovna  |  Download  |  Forum  | Vijesti
Design by Edis Kalajac       Zivinice-best :::Copyright © 2003-2013::: Zivinice-best ::: All rights reserved::: Edis Kalajac