Naslovna  |  Download  |  Forum  Galerija Kontakt
   Anketa  
 
Trenutno nema nijedne aktivne ankete!
 
   Izaberite jezik  
 
 
   Postani fan  
     
Aug
26
2021

 

Rank

Autor: Admin
aktuelno
  Dragi učenici i roditelji, nastava u školskoj 2021/2022. godini počinje u srijedu 1. septembra 2021. godine po redovnom planu i programu, a odvijanje svih radnih procesa u školama mora se provoditi u skladu sa važećim higijensko - epidemiološkim mjerama. Više informacija u narednoj sedmici.
Pogledajte raspored smjena...
Tags -
Aug
18
2021

 

Rank

Autor: Admin
aktuelno
 Konačna Rang lista kandidata  po konkursu od 26.7.2021. godine možete preuzeti na linku ispod:
Tags -
Aug
09
2021

 

Rank

Autor: Admin
aktuelno
 Preliminarne rang liste kandidata po raspisanom konkursu od 26.07.2021.godine. Lista kandidata istaknuta na oglasnu ploču 09.08.2021. godine u 12:00 sati.

Preuzmi fajl: Preliminarne rang liste


Obavještavaju se svi kandidati nezadovoljni bodovanjem da mogu Komisiji zu bodovanje u 
roku od 24 sata od momenta isticanja liste podnijeti zahtjev za preispitivanje liste.
Tags -
Feb
03
2021

 

Rank

Autor: Admin
aktuelno
  Konačnu rang listu i Odluku o izboru i prijemu kandidata po raspisanom konkursu od 28.12.2020. godine, za prijem kandidata u radni odnos u Osnovnoj školi "Dubrave" možete preuzeti na linku ispod.

Odluka o izboru i prijemu prvorangiranog kandidata
Tags -
Jan
27
2021

 

Rank

Autor: Admin
aktuelno
 Rang listu možete preuzeti klikom na link OVDJE
Tags -
Aug
28
2020

 

Rank

Autor: Admin
aktuelno
   Konačnu rang listu i Odluku o prijemu kandidata po raspisanom konkursu od 27.07.2020. godine, za prijem kandidata u radni odnos u Osnovnoj školi "Dubrave" možete preuzeti na linkovima ispod.
Tags -
Aug
19
2020

 

Rank

Autor: Admin
aktuelno
Rang lista kandidata po raspisanom Konkursu od 27.07.2020.godine. za radno mjesto:

Pouka o pravnom lijeku:
Protiv ove rang liste, u roku od tri dana od dana isticanja, nezadovoljni kandidat može izjaviti prigovor Školskom odboru, s tim da se dan objavljivanja rang liste ne računa u ovaj rok. Prigovor se izjavljuje u pisanoj formi, a dostavlja se putem pošte ili direktno na protokol škole.
 
Tags -
Aug
09
2020

 

Rank

Autor: Admin
aktuelno
 Preliminarne rang liste kandidata po raspisanom konkursu od 27.07.2020.godine. Lista kandidata istaknuta na oglasnu ploču 07.08.2020. godine u 12:00 sasti.

Nastavnik fizike -1 izvršilac, na 2 časa, na određeno vrijeme, konkursna pozicija broj: 


Nezadovoljni kandidati mogu Komisiji za bodovanje u roku od  2 dana od momenta objavljivanja bodne liste, podnijeti zahtjev za preispitivanje  iste.  Zahtjev slati na školsku email adresu: osdubrave@gmail.com.
Tags -
Jun
12
2020

 

Rank

Autor: Admin
aktuelno
 S obzirom na povećanje osoba pozitivnih na COVID 19 na području Živinica i Tuzlanskog kantona, mi smo dužni učinti sve kako bi zaštitili naše učenike koji će narednih dana, po završetku nastavne godine dobiti đačke knjižice, kao i uposlenike škole.
 
Tags -
Maj
07
2020

 

Rank

Autor: Admin
aktuelno
Odluku o raspisivanju oglasa za izbor učenika generacije možete preuzeti OVDJE

Učenici koji ispunjavaju uslove oglasa i koji se prijavljuju na oglas mogu svu dokumentaciju slati ma e-mail škole  osdubrave@gmail.com, a za sve nejasnoće mogu nazvati školu na broj telefona 
Tel-fax: 035/813-014
Tags -
Mar
26
2020

 

Rank

Autor: Admin
aktuelno
U periodu dok traje obustava nastava škola je u vlastitoj organizaciji dva puta vršila dezinfekciju u školskim objektima . Iz razloga preventivnog djelovanja u zaštiti od korona virusa  danas je  Multi lab d.o.o. Tuzla izvršio vanrednu dezinfekciju unutarnjih prostora i površina u centralnoj i područnoj školi.
 
Tags -
Mar
14
2020

 

Rank

Autor: Admin
aktuelno
 Dragi učenici, neka vrijeme preventivnog prekida redovne nastave bude i dalje vrijeme učenja, ponavljanja gradiva.. Evo još jednog načina za učenje...
Tags -
Jan
21
2020

 

Rank

Autor: Admin
aktuelno
 
 
 Konačna rang lista kandidata po Konkursu od 30.12.2019. godine za radno mjesto:
Tags -
Okt
10
2019

 

Rank

Autor: Admin
aktuelno
Dana 10.10.2019. godine smo na svečan način obilježili još jedan, sto i šesti, rođendan naše škole. Bilo je pjesme, igre, recitacija, sve u svečanom tonu kako smo i navikli da obilježavamo ovaj dan. 
Tags -
Okt
20
2019

 

Rank

Autor: Admin
aktuelno
Početkom nove školske 2019/20. godine, započeti su i novi opsežni radovi na rekonstrukciji naše škole. Naime, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša Tuzlanskog kantona je odobrilo projekat zamjene vanjske stolarije, te izolaciju škole i fasadu na centralnoj školi, izuzev fiskulturne sale. 
Tags -
Sep
03
2019

 

Rank

Autor: Admin
aktuelno
 JU OŠ ,,Dubrave" Dubrave Donje iz oglasa objavljenog 30.07. 2019.godine, objavljuje  rang listu za prijem kandidata u radni odnos u Osnovnoj školi "Dubrave"  Pomoćno tehničkog osoblja TK, domar-ložač, puno radno vrijeme,na određeno Pozicija 49.1

Službeni akati škole 
RANG LISTA


Tags -
Aug
26
2019

 

Rank

Autor: Admin
aktuelno
 JU OŠ ,,Dubrave" Dubrave Donje iz oglasa objavljenog 30.07. 2019.godine, objavljuje  rang listu za prijem kandidata u radni odnos u Osnovnoj školi "Dubrave"  Pomoćno tehničkog osoblja TK, domar-ložač, puno radno vrijeme,na određeno Pozicija 49.1

Službeni akati škole 
RANG LISTA

Tags -
Stranica 1/8 1 2 3 4 > >|
Naslovna  |  Download  |  Forum  | Vijesti
Design by Edis Kalajac       Zivinice-best :::Copyright © 2003-2013::: Zivinice-best ::: All rights reserved::: Edis Kalajac