Naslovna  |  Download  |  Forum  Galerija Kontakt
   Anketa  
 
Trenutno nema nijedne aktivne ankete!
 
   Izaberite jezik  
 
 
   Sat  
 
 
   Postani fan  
     
Vijeće učenika Osnovne škole "Dubrave" u školskoj 2016/17 godini čine:


Prezime i ime učenika Razred  E-mail-broj mobitela Svojstvo u vijeću
  V-1 - ČLAN 
  V-2   ČLAN
Salkanović Tarik VI-1 - ČLAN
  VI-2   ČLAN
  VII-1   ČLAN
  VII-2   ČLAN
  VII-3   ČLAN
  VIII-1   ČLAN
  VIII-2   ČLAN
  IX-1   POTPREDSJEDNIK
Alibašić Ahmed IX-2 ahmed_alibasic@outlo PREDSJEDNIK
 
Konsituisanje Vijeća učenika: 
Vijeće učenika čini po jedan učenik iz svakog odjeljenja škole. Na prvoj sjednici se usvaja Poslovnik o radu Vijeća učenika. Na kraju prethodne školske godine predlaže se predsjednik vijeća učenika; predsjednik se bira većinom glasova članova Vijeća, a na početku naredne školske godine Vijeće bira zamjenika i sekretara na isti način kao i predsjednika.

Vijeće formira i druga tijela i komisije po potrebi (Upravni odbor; zamjenik i predstavnici razreda), što se provede u toku septembra ili oktobra tekuće školske godine. 

Mandat članova Vijeća traje sve dok je izabrani učenik u Vijeće redovan učenik, a mandat se verifikuje početkom svake školske godine, kada se vrši i dopuna Vijeća učenicima prvih razreda. 
Programske aktivnosti Vijeća učenika: 
- Vijeće učenika se podjednako zalaže za sve učenike; 
- Odvijanje nastavnog procesa (doprinos u poboljšanju rada i rezultata rada u učenju, disciplini, očuvanju školske imovine i školskog dvorišta); 
 
- Redovne klasifikacione analize uspjeha u učenju i vladanju; 
- Učešće i doprinos u vannastavnim aktivnostima; 
- Učestvovanje u svim vanškolskim aktivnostima i pomaganje pri njihovom razvijanju (Dan škole i druge manifestcije); 
- Organizacija izleta i ekskurzija; 
- Organizacija i učešće u kulturnim aktivnostima škole, putem ušečća i promovisanja škole na svim odgovarajućim prigodama; 
- Organizacija i učešće u javnim aktivnostima koje predtsavljaju školu na širem području; 
- Održavanje suradnje sa „Kantonalnim Vijećem učenika“ (razmjena iskustava, obostrane posjete, moguća razmjena učenika...); 
- Razvijanje saradnje sa školama na novou grada (zajedničko učestvovanje na raznim manifetsacijama, sajmovima i sl.); 
- Razvijanje saradnje sa školama van BiH; 
Sastanci se organizuju i zapisnički vode prema Pravilniku Vijeća. 
Vijeće učenika vodi predsjednik VUŠ uz pomoć koordinatora Vijeća.
 
Program rada Vijeća učenika
 
iznošenje mišljenja, sugestija u cilju unapređenja odgojno-obrazovnog procesa,
praćenje poštovanja Pravila škole,
zastupanje stavova matične odjeljenske zajednice,
koordinacija rada sa vijećem roditelja,
analiza kriterija ocjenjivanja,
analiza komunikacije sa učenicima,
analiza efekata pohvale i kazne,
rasprava o smanjenju broja neopravdanih sati,
povezivanje sa ustanovama društvene zajednice.

 
Naslovna  |  Download  |  Forum  | Vijesti
Design by Edis Kalajac       Zivinice-best :::Copyright © 2003-2013::: Zivinice-best ::: All rights reserved::: Edis Kalajac