Naslovna  |  Download  |  Forum  Galerija Kontakt
   Anketa  
 
Trenutno nema nijedne aktivne ankete!
 
   Izaberite jezik  
 
 
   Sat  
 
 
   Postani fan  
     
Članovi školskog odbora biraju se iz reda osoblja škole, osnivača škole, lokalne zajednice i roditelja, u skladu s propisanom procedurom, a na principu ravnopravne zastupljenosti predstavnika navedenih struktura. Sastav školskog odbora mora odražavati nacionalnu strukturu učenika i roditelja, školskog osoblja i lokalne zajednice. Vršenje dužnosti člana školskog odbora je dobrovoljno i bez naknade. Pravilima škole utvrđuje se broj članova školskog odbora koji se sastoji od najmanje pet, a najviše trinaest članova, vodeći računa o principima i kriterijima propisanim zakonom.
 Školski odbor radi na sjednicama, a planira se sljedeći program rada: 
 
- Usvajanje Izvještaja o radu škole, 
- Usvajanje Programa rada škole, 
- Davanje mišljenja o izabranim kandidatima po raspisanom konkursu za nastavnike,
- Donošenje odluke o upisu učenika, 
- Usvajanje izvještaja o  poslovanju i godišnjeg obračuna, 
- Usvajanje finansijskog plana za narednu godinu, 
- Analiza rezultata na kraju prvog i drugog polugodišta i prijedlog mjera za poboljšanje istih,
- Donošenje odluke o raspisivanju konkursa za nastavno osoblje, 
- Poslovi investicionog održavanja i nabavka nastavnih sredstava  i opreme, 
- Razmatranje pripremljenosti škole za početak nove školske godine.

Školski  odbor Osnovne škole "Dubrave" čine:
 
Ime i prezime Svojstvo
Edin Hadžić predsjednik
Ramiz Šehić član
Senad Dedić član
  član
  član
Naslovna  |  Download  |  Forum  | Vijesti
Design by Edis Kalajac       Zivinice-best :::Copyright © 2003-2013::: Zivinice-best ::: All rights reserved::: Edis Kalajac