Naslovna  |  Download  |  Forum  Galerija Kontakt
   Anketa  
 
Trenutno nema nijedne aktivne ankete!
 
   Izaberite jezik  
 
 
   Postani fan  
     
Icon 02--OP

Naziv škole:

Javna ustanova Osnovna škola „Dubrave“

Adresa:

Dubrave Donje  75274

Rješenje o osnivanju:

U/I-1282/99 od 25.5.1999. godine

Direktor:

Sanel Mumić

Sekretar:

Selma Hodžić

Pedagog:

Esad Bajrić

Računovđa Zekira Hadžić

Fax:

0038735 813-014

E-mail:

E-mail: osdubrave@gmail.com

Web site:

http:// www.osdubrave.com.ba

Broj učenika:

389

Broj odjeljenja:

18

Ukupan broj osoblja:

44

Broj područnih škola:

2

Osnovna škola „Dubrave“ u Donjim Dubravama u svom sastavu ima centralnu i područnu  školu u Dubravama Gornjm i područnu školu u Dubravama Donjim – Raskršće, koja u 2016/17. školskoj godini nema učenika i  u kojoj nije organizovana nastava. Školsko područje OŠ „Dubrave“ sačinjavaju dvije mjesne zajednice: MZ  Dubrave Donje i MZ  Dubrave Gornje.


Škola je jedna od najstarijih odgojno obrazovnih ustanova na području općine Živinice. Osnovana je 10. oktobra  davne 1913. godine i obilježava  više  100. godina postojanja i uspješnog rada. Sadašnji naziv OŠ „Dubrave“ datira od 1992. godine sa rješenjem o osnivanju broj U/I-1282/99 od 25.5.1999. Organizacija  rada i nastavnog procesa u OŠ „Dubrave“ je u skladu sa Zakonom o osnovnoj školi TK, Pedagoškim standardima , NPiP te ostalim podzakonskim aktima. Školsko područje OŠ „Dubrave“ čine  MZ Dubrave Donje i MZ Dubrave Gornje.  U Dubravama Donjim je centralna škola koju pohađaju učenici 1-9 razreda raspoređeni u 15 odjeljenja (343 učenika), a u područnoj školi u Dubravama Gornjim  nastavu pohađaju učenici  1-5 razreda raspoređeni u 5 odjeljenja (105 učenika). Učenici 6-9 razreda  iz Dubrava Gornjih koriste prigradski prevoz, te je  početak i kraj nastave tako organizovan da  omogućava blagovremen dolazak i odlazak učenika u školu.


Sukladno planu individualnog i kolektivnog stručnog usavršavanja nastavnika dužnu pažnju poklanjamo edukaciji nastavnog osoblja  kroz seminare  koje organiziraju i realiziraju  PZ TZ i  drugi uz saglasnost  PZ  i Ministarstva obrazovanja nauke kulture i sporta TK.


Od ove školske godine  GPRŠ planirano je kolektivno stručno usavršavanje organizirano od strane naše škole gdje će nastavnici realizirati teme predviđene GPRŠ.


Osim toga u odnosu na prethodnu školsku godinu svi nastavnici su aktivnije uključenii prisustvuju seminarima koje organizuju  druge institucije. Kada je upitanju potreba za poboljšanjem kvalitete znanja učenika i boljeg uspjeha  na takmičenjima na početku  školske godine je  urađena analiza vrednovanja, i evaluacija uspjeha uz prijedlog mjera za poboljšanje. Sada možemo konstatovati da primjena predloženih mjera  počinje  da daje pozitivne rezultate, te se nadamo da će isto imati implikacije na rezultate takmičenja načih učenika, uspjeh u učenju i vladanju na kraju  ove školske godine i na eksternoj maturi učenika završnih razreda osnovne škole.


Menadžment škole  od početka  ove školske godine  radio na poboljšanju uslova za realizaciju  nastavnog procesa, poprilično uložio sredstava u adaptaciju  PŠ Dubrave Gornje, u  CŠ  opremio  prostoriju za rad slobodnigh aktivnosti i drugih aktivnosti učenika i uposlenika, radio na implementaciji indexsa inkluzivnosti,  te  uspješno  radio   u okviru razvojnog tima  na izradi različitih projekata , koji će nadamo se u narednom periodu dati  određene rezultate.

 


Struktura i stručna zastupljenost nastavnika, stručnih saradnika 


IZVRŠIOCI

BROJ

              STRUČNA SPREMA

SSS

VŠS

VSS

Nastavnici razredne nastave

11

 

1

10

Nastavnici predmetne nastave

20

 

10

10

Bibliotekar

1

 

 

Naslovna  |  Download  |  Forum  | Vijesti
Design by Edis Kalajac       Zivinice-best :::Copyright © 2003-2013::: Zivinice-best ::: All rights reserved::: Edis Kalajac